Archives

Triceratops pinataTriceratops PinataПиньята динозавр ”Трицератопс”

I vår familj har pinatan tagit fast. Den yngre sonen tänker redan nu vilken pinata jag ska göra till nästa födelsedag. Piñata är en mycket roligt aktivitet.

Idag ska vi göra en piñata i form av en dinosaurie triceratops i papier-maché.

Vi behöver: tidningar, vetemjölsklister för papier-maché, ballong, kartong, sax, en penna, en låda från ägg, tomma toarullar 4 stycken, tejp, pappers tejp, kräppapper, lim och färg. 

Pinata taken place in our family. The younger son is already thinking now what pinata I’ll make the next birthday. Piñata is a very fun activity.

Today we’ll make a piñata in the shape of a dinosaur triceratops in papier-mâché.

We need: newspapers, flour glue for papier-mâché, balloons, cardboard, scissors, and a pen, a box of eggs, empty toilet rolls 4 pieces, tape, paper tape, crepe paper, glue and paint. 

Пиньяты в нашей семье прижились крепко. Младший сын уже на два года вперед заказал какие пиньяты ему сделать. Правда, пиньята – очень веселое развлечение.

В этот раз будем делать пиньяту в виде динозавра трицератопса в технике папье –маше.

Нам необходимо: газета, клейстер из муки, шарик надувной, картон, ножницы, карандаш, коробка из под яиц, пустые туалетные рулоны 4 штуки, скотч, бумажный скотч, креповая бумага, клей, краски.  Continue reading

ÄlghuvudMoose headГолова лося

Jag tror att många människor vill dekorera sin vägg med älghuvud eller med annat djurhuvud utan att någon älg, hjort eller ren behöver sätta livet till. Ja, det är snygg och cool! Vi kan göra ett älghuvud i papier-maché.

Det här älghuvudet gjorde min mans bror och hans fru, som bor i Tyskland. De delade denna idé och foton med mig. Denna skönhet måste alla se, och framför allt kunna göra det med sina händer.

Vi behöver: hönsnät, papper eller tidningar, metallfolie, metalltråd, vetemjölsklister för papier-maché, brun färg, plast påskägg för ögonen, träolja, brun nagellack. 

I think many people want to decorate their wall with moose or other animal head without any elk, deer or reindeer need their lives. Yes, it’s nice and cool! We can make a moose head in papier-mâché.
This moose head made my husband’s brother and his wife, who lives in Germany. They shared this idea and photos with me. This beauty must all see, and most importantly be able to do it with their hands.
We need: chicken wire, paper or newspaper, foil, wire, flour glue for papier-mache, brown paint, plastic Easter eggs for eyes, tung oil, brown nail polish.
Take the chicken wire and form a elk head. You fill it with paper or newspaper to keep the shape of the grid. This involves making horns and ears of chicken wire also. 

Думаю, что многие хотели бы украсить свою стену головой лося или оленя. Да, это стильно и круто! Но не обязательно убивать этих замечательных животных, чтобы украсить стену, а можно сделать голову лося в технике папье-маше.

Такую замечательную голову лося сделали брат моего мужа с женой, которые живут в Германии. Они поделились этой идеей и фотографиями со мной. Эту красоту должны видеть все, а тем более уметь делать своими руками.

Нам необходимо: металлическая сетка, газета, фольга, проволока, клейстер, краски, пластиковое пасхальное яйцо для глаз, олифа, лак для ногтей коричневого цвета.  Continue reading

Dinosaurier pinataDinosaur pinataПиньята динозавр

HPIM3405

Pinata är mycket populärt den senaste tiden. Piñata är inte bara en prydnad på en födelsedag, men också underhållning. Det kan göras både på barnets eller vuxens födelsedag. Och den kan presenteras som en gåva.

Min son tycker mycket om dinosaurier, så han ville ha på sin födelsedag piñata i form av ett långhalsade dinosaurier. Det är lätt gjort i 2-3 dagar.

För sin tillverkning vi behöver: en uppblåsbar ballong, tidningar, 4 tomma toalettpappers rullar, en tom rulle av mjukpapper, akrylfärg, papper tejp, grönt papper för dekoration, pensel. 

HPIM3405

Very popular in recent decorations for the holidays that are called pinata. Piñata is not only an ornament on a holiday, but also entertainment. It can be done both on the child’s birthday and an adult party. And it can be presented as a gift.
My son is very keen on dinosaurs, so he wanted on his birthday piñata in the form of a long-necked dinosaur. Its easy to make, takes about 2-3 days.
For its manufacturing we need: an inflatable balloon, newspaper, 4 empty roll of toilet paper, one empty roll of tissue paper, acrylic paint, paper tape, the green paper for decoration, brush. 

HPIM3405

Очень популярны в последнее время украшения для праздников, которые называются пиньятой. Пиньята служит не только украшением на празднике, но и развлечением. Ее можно делать как на детский день рождения, так и на взрослую вечеринку. А еще ее можно презентовать как подарок.

Мой сын очень увлечен динозаврами, поэтому он захотел на свой День Рождения пиньяту в виде длинношеего динозавра. Она делается легко за 2-3 дня.

Для ее изготовления нам потребуется: шарик надувной, газета, 4 пустых рулона от туалетной бумаги, один пустой рулон от бумажных салфеток, акриловые краски, бумажный скотч, зеленая бумага для украшения, кисть.  Continue reading