Archives

Armband med Spindlar av gummiband

Armband med Spindlar görs utan något loom board. Armbandet består av spindlar, som klättrar upp på en trappa.
Material: svarta och röda gummiband, två virknålar och s – clips.

Continue reading

Armband pumpa av gummibandPumpkin bracelet of the rubber bandsБраслет тыква из резинок

Armband av gummiband kan göras med fingrarna, gafflar, loom board och bara en virknål. Armband pumpa av gummiband kommer vi att väva på bara en loom board. Jag kommer att visa hur man kan förlänga armbandet, om du har bara en loom board.

Titta på videon och om du har några frågor, så lämna dem i kommentarerna. 

Bracelet of the rubber bands can be done with the fingers, forks, loom board and just a hook. Pumpkin bracelet of the rubber bands we will weave in just a loom board. I will show how one can extend the bracelet, if you only have a loom board.

Watch the video and if you have any questions, leave them in the comments. 

Браслеты из резинок можно делать на пальцах, на вилках, на специальных станках и просто одним крючком. Браслет тыква из резинок будем плести на одном станке. Я покажу, как удлинить браслет, если у вас только один станок.

Смотрите видео и если возникли вопросы, то оставляйте их в комментариях.  Continue reading

Ett sött spökeCute ghostДоброе привидение

Vissa tror på spöken och vissa inte. Jag tror att trons kraft är en enorm styrka. Man måste verkligen tro på spöken och då kommer man säkert att se dem!

Personligen tror jag bara på de goda och söta spökena. Vi kan göra ett sådant spöke idag.

Vi behöver: engångstallrik, papper i vit och svart färg, vitt kräppapper, sax, lim, penna, två sugrör, tejp och dekorband. 

Some people believe in ghosts and some do not. I believe that the power of faith is a huge strength. You really have to believe in ghosts, and then one will surely see them!

Personally, I think only of the good and cute ghosts. We can make such a ghost today.

We need: disposable plate, paper in white and black color, white crepe paper, scissors, glue, pencil, two straws, tape and decorative ribbon. 

Кто-то верит в привидение, а кто-то не верит. Думаю, что сила веры – это огромная сила. Знай, что если сильно веришь, то обязательно увидишь!

Лично, я, верю только в добрые и милые привидения. Давайте сделаем сегодня одно такое.

Нам понадобится: одноразовая тарелка, бумага белого и черного цвета, креповая бумага белого цвета, ножницы, клей, карандаш, две трубочки для сока, ленточка, скотч.  Continue reading

Pumpa av engångstallrikPumpkin make of disposable plateТыква из одноразовой тарелки

Pumpa har inte alltid varit en symbol för Halloween. Från början gjorde man lyktor i form av kålroter och även rödbetor i England. Man tror att skrämmande pumpor driver bort onda andar från huset.

Man kan göra en pumpa av engångstallrikar som kommer att skydda hus från onda andar. 

Pumpkin has not always been a symbol of Halloween. From the beginning they made lanterns in the shape of turnip and even beets in England. It is believed that a scary pumpkin drives away evil spirits from the house.

You can make a pumpkin of disposable plates that will protect the house from evil spirits. 

Тыква не всегда была символом Хэллоуина. Изначально, в Англии делали фонарики из репы и даже свеклы. Считается, что ужасающими тыквами можно отогнать злых духов от своего дома.

Давайте сделаем тыкву из одноразовой тарелки, которая защитит наш дом от злых духов.  Continue reading

Halloween hatt för barnHalloween hat for childrenКолпак для ребенка на Хэллоуин

Halloween är populär inte bara i USA och Europa, men också i många asiatiska länder. På Halloween sker maskerader, barnen klä ut sig i olika kostymer som inspirerar rädsla. Barn går från hus till hus och ber om godis. Barn säger: ”Bus eller godis” på svenska eller ”Trick Or Treat” på engelska.

Jag föreslår att göra en hatt för barnet.  

Halloween is popular not only in the U.S. and Europe, but also in many Asian countries. On Halloween occur masquerades, children dress up in various costumes that inspire fear. Children go from house to house asking for candy. Children say, “Bus eller godis” in Swedish or “Trick or Treat” in English.

I suggest making a hat for the child. 

В последнее время Хэллоуин популярен не только в Америке и Европе, но и во многих азиатских странах. В этот день устраиваются маскарады, дети наряжаются в разные костюмы, которые наводят ужас. Дети ходят по домам и выторговывают сладости со словами  ”кошелек или жизнь”. На самом деле, говорится ”Trick Or Treat” по-английски, а в Швеции говорят ”Bus eller godis”, что означает: ”дайте сладости или я вам наврежу”.

Предлагаю сделать для такого случая колпак для ребенка.  Continue reading

Papperspumpa på 5 minuterPaper Pumpkin in 5 minutesБумажная тыква за 5 минут

Den största pumpan i världen väger 821 kg och i omkrets är nästan 5 meter. Från en sådan pumpa skulle det ha varit en bra vagn för Askungen.

Men vi ska göra en papperspumpa med blygsam storlek idag. Och det sker på bara 5 minuter. 

The largest pumpkin in the world weighs 821 kg and in girth is nearly 5 meters. From such a pump would have been a good coach for Cinderella.

But we’ll make a paper pumpkin with modest size today. And it is done in just 5 minutes. 

Самая большая тыква в мире весит 821 кг и в обхвате составляет почти 5 метров. Из такой тыквы получилась бы отличная карета для золушки.

Но мы будем делать сегодня тыкву более скромных размеров. А делается она всего за 5 минут.  Continue reading

Fladdermöss av toarullarBat of toilet rollsЛетучая мышь из рулона туалетной бумаги

Kineserna uppfann papper, och de var första som använde papper för hygieniska ändamål. Idag är det omöjligt att föreställa sig sitt liv utan toalettpapper, trots att vi använder toalettpapper mindre än 100 år. Men inte alla människor vet att endast 30 % av världens befolkning använder toalettpapper.

Efter uppkomsten av toalettpappersrullar, var folk uppdelade i dem som kastar de tomma rullarna och de som samlar in tomma rullarna. Man kan göra en fladdermus av en tom toarulle för Halloween. Så tänk innan du kastar ut den tomma toarullen.

The Chinese invented paper, and they were first to use paper for hygiene purposes. Today it is impossible to imagine life without toilet paper, even though we use toilet paper less than 100 years. But not all people know that only 30% of the world population uses toilet paper.

After the emergence of toilet paper rolls, people were divided into those who throw the empty rolls and those collecting empty rolls. We can make a bat of an empty toilet paper roll for Halloween. So think before you throw out the empty toilet rolls. 

Китайцы изобрели бумагу и первыми стали использовать ее в гигиенических целях. Сейчас даже не возможно представить свое существование без туалетной бумаги, хотя мы ею пользуемся меньше 100 лет. Но мало кто знает, что туалетную бумагу во всем мире используют только 30 % всех людей.

После появления рулонов туалетной бумаги, люди стали делиться на тех, кто выкидывает пустые рулоны и тех, кто собирает пустые рулоны. А из пустых рулонов можно сделать летучую мышь на Хэллоуин. Так что подумайте, прежде чем выкидывать пустые рулоны от туалетной бумаги.  Continue reading

PapperspumpaPaper pumpkinБумажная тыква

Miljontals människor runt om i världen firar Halloween. Irland anses som födelseplatsen för Halloween. Pumpa är en symbol för Halloween. De viktigaste färgerna på Halloween är orange och svart. Jag föreslår att göra en rolig dekoration av papper i form av en pumpa.

Vi behöver: 4 stycken orangefärgat A4 papper, svart papper, sax, lim, tråd. 

Millions of people around the world celebrate Halloween. Ireland is considered as the birthplace of Halloween. Pumpkin is a symbol of Halloween. The main colors of Halloween are orange and black. I propose to make a fun decoration of paper in the shape of a pumpkin.

We need: 4 pieces of orange colored A4 paper, black paper, scissors, glue, thread. 

Миллионы людей во всем мире празднуют Хэллоуин. Ирландия считается родиной Хэллоуина. Тыква – это символ Хэллоуина. Основные цвета Хэллоуина – оранжевый и черный. Предлагаю сделать забавную декорацию из бумаги в виде тыквы.

Нам потребуется: 4 листа бумаги А4 оранжевого цвета, черная бумага, ножницы, клей, нитки.  Continue reading