Archives

Vykort med kycklingPostcard with the chickenОткрытка цыпленок

Det finns jättemycket olika vykort i världen. Det är svart att säga exakta datum och platser av vykortens ursprung. Varje land har sin egen historia av vykortens ursprung. Men en sak är säker att handgjorda vykort är den bästa gåvan av alla vykort.

Idag ska vi göra ett vykort med kyckling. Det här vykortet kan man göra till Påsk, Dop eller vid ett barns födelsedag.

Kycklingen gör man av pappers hjärtan.

Vi kommer att behöva: gult och rött papper, vitt tjockt papper, penna, sax, lim och ögon. 

There are a lot of different postcards in the world. It is difficult to say the exact dates and places of postcards origin. Each country has its own history of postcards origin. But one thing is for sure that the handmade postcards are the best gift of all the postcards.

Today we are going to make a postcard with the chicken. This postcard can you do for Easter or at a child’s birthday.

The chicken do you make of the paper hearts.

We will need: yellow and red paper, white paper, pencil, scissors, glue and eyes. 

Существует великое множество открыток в мире. Точной даты и места происхождения открытки трудно назвать. Каждая страна имеет свою историю создания открыток. Но одно можно сказать точно, что открытка, сделанная своими руками, остается лучшим подарком во все времена.

Предлагаю сделать открытку цыпленок. Такую открытку можно подарить на Пасху или на детский день рождения.

Цыпленок сделан в виде аппликации из бумажных сердечек.

Нам понадобится: цветная бумага желтого и красного цвета, картон белого цвета, карандаш, ножницы, клей и глазки.  Continue reading

BlöjtårtaDiaper CakeТорт из памперсов

HPIM3737 kopiera

Att fa ett barn är en sådan underbar händelse som man vill notera med något speciellt. Vi kan göra en speciell gåva i så fall. Jag föreslår att göra själv en tårta av blöjor. Ja, ni hörde rätt, en blöjtårta. Den blöjtårtan är inte ätbar. Tårta kommer att ha tre nivåer.

Vi behöver för detta: ett paket blöjor med 60 stycken, gummiband, sidenband och rosetter för dekoration, kartong, presentpapper, cellofan för förpackning, och olika barns tillbehör för dekoration.

Innan vi börjar, kom ihåg att dina händer och bordsytan bör vara rena, eftersom dessa blöjor kommer att användas av en liten unge, vad betyder att sterilitet är mycket viktigt.

HPIM3701 kopiera

Nu börjar vi göra det första lagret av kakan. För att göra detta, ta blöjan och rulla ihop den och binda fast blöjan med ett gummiband.

HPIM3706 kopiera

Sedan kombinerar vi fyra blöjor ihop och bindar fast dem med gummiband igen, som visas på bilden.

HPIM3708 kopiera

Nu sätter vi i mitten av blöjor baby schampo och kopplar dem alla med ett stort gummiband.

HPIM3710 kopiera

Vi måste fylla utrymmet med enstaka blöjor för att bilda en cirkel. För första lagret behöver vi 35 stycken blöjor. Nu ska vi ta bort alla små gummiband försiktigt.

HPIM3711 kopiera

På samma sätt ska vi göra nästa nivå. För det andra lagret behöver vi 20 stycken blöjor. Vi sätter dem ovanpå det första lagret. Schampo kommer inte låta blöjtårta falla.

HPIM3714 kopiera

Sen sätter jag flaska babyolja i mitten av det andra skiktet.

HPIM3718 kopiera

Det är kvar 5 blöjor för att göra ett tredje skikt. Vi lämnar den yttre gummit för att vår blöjtårta kunde behålla sin form.

HPIM3720 kopiera

Nu måste vi täcka gummibanden med sidenband. Jag fixar dem med varmt lim. Eftersom jag gör en tårta till en pojke, så tar jag blå färger.

HPIM3722 kopiera

Vi måste dölja skärningslinjer på sidenband med rosetter, vilka kan man köpa färdiga.

HPIM3724 kopiera

Nu ska vi dekorera kakan.

Jag tar en mjuk leksak, flaska och skallra. Allt detta är knutet med ett blått band till blöjtårta.

HPIM3725 kopiera

HPIM3727 kopiera

HPIM3728 kopiera

Därefter gör vi botten för tårtan. För detta använder vi kartong och omslagspapper. Vi ska klippa två cirklar med likadana diameter.

HPIM3730 kopiera

Senare limmar vi papperet till kartongen.

HPIM3736 kopiera

Vi lägger vår blöjtårta på underlaget som vi gjort.

Nu packar vi vår blöjtårta i cellofan och dekorerar med blått band.

HPIM3738 kopiera

Man kan också använda strumpor, nappar, skedar för dekoration. En sådan gåva ser fantastiskt ut. Var kreativ och uppfinna din egen design!

 

YouTube Preview Image

HPIM3737 kopiera

Having a baby is such a wonderful event that I want to note something special. Maybe we should make a gift and special? I propose to make a cake with his hands out of diapers. Yes, you heard right, namely, the cake of diapers. But it is, we will not, and will admire. Cake will have a three-tier.
We will need for this: one pack of diapers in 60 pieces, Clip, ribbons and bows for decoration, cardboard stand, cellophane packaging, and various children’s accessories for decoration.
Before you get started, remember that your hands and the table surface should be clean, because then these diapers will be used a little kid, for which sterility is very important.

HPIM3701 kopiera
Here’s how to make the first layer of cake. To do this, take the diaper and wrap his tube and some stylish rubber bands.

HPIM3706 kopiera
Then combine four diapers together and fasten the rubber bands, as shown in the photo.

HPIM3708 kopiera
Now put in the center of diapers baby shampoo and hook it all a big rubber band.

HPIM3710 kopiera
Fill the space with single diapers as to obtain a circle. On the first layer it took me 35 pieces of diapers. Now leave a large rubber band, and small rubber band carefully remove.

HPIM3711 kopiera
Likewise, the second layer is done. On the second layer took me 20 pieces of diapers. We put it on top of the first layer. Shampoo will not let him fall.

HPIM3714 kopiera
Then I put the bottle of baby oil in the center of the second layer.

HPIM3718 kopiera
Make a third layer of 5 diapers. Leave only the outer gum, the layers are not collapsed.

HPIM3720 kopiera
Now we need to cover up the elastic silk ribbons. I fix them with hot glue. Since I am doing a cake for a boy, then I take the colors in the blue-blue.

HPIM3722 kopiera
The joints on the tapes I half-gift bows. They are sold ready-made.

HPIM3724 kopiera

Now we need to decorate our cake.
I take a soft toy, bottle and rattle. All this is tied to a blue ribbon cake.

HPIM3725 kopiera

HPIM3727 kopiera

HPIM3728 kopiera
Next, make a cake stand. Take the cardboard and wrapping paper. Cut a circle of diameter two.

HPIM3730 kopiera
Glue the paper to the cardboard packaging. We put our cake at our stand.

HPIM3736 kopiera
Wrap the cake of our diapers in plastic and is fastened with tape.

HPIM3738 kopiera
To decorate this cake out of diapers you can also use socks, pacifiers, spoons, etc. Such a gift looks gorgeous, besides it original. Be creative and invent your design!

 

YouTube Preview Image

HPIM3737 kopiera

Рождение ребенка- это такое замечательное событие, которое хочется отметить как-то особенно. Может стоит и подарок сделать особенный? Предлагаю сделать своими руками торт из памперсов. Да, вы не ослышались, именно, торт из памперсов. Но есть мы его не будем, а будем любоваться. Торт будет у нас трехъярусный.

Нам для этого понадобится: одна упаковка памперсов из 60 штук, резиночки, ленты и бантики для украшения, картон для подставки, целлофан для упаковки и разные детские принадлежности для украшения.

Прежде чем приступать к работе, помните, что руки и поверхность стола должны быть чистыми, ведь потом эти памперсы будут использованы маленьким ребенком, для которого стерильность очень важна.

HPIM3701 kopiera

Итак, начинаем делать первый слой торта. Для этого берем памперс и заворачиваем его трубочкой и перетягиваем резиночкой.

HPIM3706 kopiera

Затем соединяем по четыре памперса вместе и закрепляем резиночкой, как показано на фото.

HPIM3708 kopiera

Теперь ставим в центр памперсов детский шампунь и закрепляем все это большой резинкой.

HPIM3710 kopiera

Заполняем пространство одиночными памперсами, чтобы получился круг. На первый слой у меня ушло 35 штук памперсов. Теперь оставляем большую резинку, а маленькие резиночки аккуратно снимаем.

HPIM3711 kopiera

Таким же образом делаем второй слой. На второй слой у меня ушло 20 штук памперсов. Ставим его сверху на первый слой. Шампунь не даст ему упасть.

HPIM3714 kopiera

Далее я ставлю бутылочку с детским маслом в центр второго слоя.

HPIM3718 kopiera

Делаю третий слой из 5 памперсов. Оставляю только внешние резинки, чтобы слои не развалились.

HPIM3720 kopiera

Теперь нам надо резинки прикрыть шелковыми лентами. Я их фиксирую с помощью горячего клея. Так как торт я делаю для мальчика, то и цветовую гамму я беру в сине-голубых тонах.

HPIM3722 kopiera

Стыки на лентах я прикрываю подарочными бантиками. Они продаются уже готовые.

HPIM3724 kopiera

Теперь нам надо украсить наш тортик.

Я беру мягкую игрушку, бутылочку и погремушку. Все это привязываю к торту голубой лентой.

HPIM3725 kopiera

HPIM3727 kopiera

HPIM3728 kopiera

Далее делаем подставку под торт. Берем картон и упаковочную бумагу. Вырезаем одним диаметром два круга.

HPIM3730 kopiera

Приклеиваем упаковочную бумагу к картону.

HPIM3736 kopiera

Ставим наш торт на нашу подставку.

Заворачиваем наш торт из памперсов в целлофан и завязываем лентой.

HPIM3738 kopiera

Для украшения такого торта из памперсов можно использовать также носочки, соски, ложки и т.д. Такой подарок смотрится шикарно, к тому же он оригинальный. Фантазируйте и изобретайте свое оформление!

 

YouTube Preview Image