Wobbler utan sked (Jerkbait) av aluminiumfolieWobbler without spoon (Jerk bait) of aluminum foilВоблер без лопасти ( Джеркбейт) из фольги

Jerkbait är en Wobbler men utan sked. Det är enkelt att fiska med dessa beten på vattendjup mellan 0,5-3,0 m. Jerkbait är också mycket effektiv om man vill fiska där det finns mycket växtlighet, då det är relativt enkelt att få betet att gå precis över växterna. Jerkbait fiske består av ryck och stopp. Detta är ett mycket funktionellt bete på vilken man kan fånga en jättestor gädda.

Jag erbjuder att göra en jerkbait av aluminiumfolie.

Vi kommer att behöva: aluminiumfolie, muttrar, metalltråd, limpistol, nagellack, 3D liner och krokar. 

Jerk bait is a Wobbler but without a spoon. It is easy to go fishing with these baits on the water depth of between 0.5-3.0 m. Jerk bait is also very effective if you want to fish where there is much vegetation, then it is relatively easy to get the bait to go right over the plants. Jerk bait fishing consists of jerks and stop. This is very functional bait on which you can catch a whopping pike.

I offer to make a jerk bait of aluminum foil.

We will need: aluminum foil, nuts, wire, glue gun, nail Polish, 3D liner and hooks. 

Джеркбейт – это воблер без лопасти, который используют на не очень больших глубинах от 0,5-3,0 м. Ловля на джеркбейт состоит из рывков и остановок. Когда рыбачишь на джеркбейт, то приманка ведет себя как раненая рыбка, что сильно привлекает хищника. Джеркбейт очень эффективен в водоемах с большой растительностью, приманки просто проходит сверху все растения, не цепляясь за них. Это очень функциональная приманка, на которую можно поймать трофейную щуку.

Предлагаю сделать джеркбейт из фольги.

Нам понадобится: фольга, гайки, проволока, клеевой пистолет, лак для ногтей, объемные контуры и крючки. 

Gör en detalj av aluminiumfolien i form av en fisk. Forma fisken tätt.

Pressa muttrar i aluminiumfolien. Muttrarna kommer att fungera som en last.

Limma muttrarna med limpistol.

Limma metalltråd på den nedre delen. Gör först slingor på tråden för krokar och för fastsättning och sedan limma den.

Täck detaljen med limpistol. Håll detaljen över ljuset för att ytan ska bli slät.

Måla fisken med nagellack 2 gånger. Gör ögon med 3D liner. Fäst krokar. Wobbler utan sked av aluminiumfolie är redo!

Make a detail of the aluminum foil in the form of a fish. Shape the fish tightly.

Push nuts in the aluminum foil. The nuts will serve as a load.

Glue the nuts with a glue gun.

Glue wire on the lower part. First, make loops on the thread for the hooks and the attachment and then glue it.

Cover the part with the glue gun. Keep the part of the light to the surface should be smooth.

Paint the fish with nail Polish 2 times. Make eyes with 3D liner. Attach the hooks. Wobbler without spoon of aluminum foil is ready!

Делаем из фольги заготовки в виде рыбок. Фольгу плотно сжимаем.

Вдавливаем гайки в фольгу. Гайки будут служить грузом.

Приклеиваем гайки.

Приклеиваем проволоку на низ детали. Предварительно делаем на проволоке петельки для крючков и для крепления.

Покрываем всю деталь пистолетным клеем. Держим деталь над свечкой, чтобы поверхность стала гладкой.

Покрываем воблер лаком для ногтей на 2 раза. Наносим рисунок по желанию. Глаза делаем с помощью объемных контуров. Крепим крючки. Воблер без лопасти из фольги готов!

One thought on “Wobbler utan sked (Jerkbait) av aluminiumfolieWobbler without spoon (Jerk bait) of aluminum foilВоблер без лопасти ( Джеркбейт) из фольги

Lämna en kommentar