En skokartong med decoupageA shoe box with decoupageДекупаж обувной коробки

Det finns olika tekniker för decoupage. Man kan dekorera olika ytor med servetter, tyger, kartor decoupage och illustrationer, som skrivs ut på en skrivare. Jag upptäckte en intressant teknik av decoupage. Det är decoupage på mannagryn.

Jag föreslår att dekorera en skokartong med decoupage med mannagryn.

Vi behöver: en skokartong, servetter, PVA lim eller trä lim, vit akrylfärg, pensel, lack och mannagryn. 

There are different techniques of decoupage. One can decorate various surfaces with napkins, fabrics, decoupage maps and illustrations printed on a printer. I discovered an interesting technique of decoupage. It is decoupage on semolina.

I suggest decorating a shoebox with decoupage with semolina.

We need: a shoebox, napkins, PVA glue or wood glue, white acrylic paint, paint brush, lacquer and semolina. 

Существуют разные техники декупажа. Можно декорировать различные поверхности салфетками, тканями, декупажными картами и рисунками, распечатанными на принтере. Я открыла для себя интересный вид декупажа – декупаж на манке.

Предлагаю декорировать обувную коробку с помощью декупажа на манке.

Нам понадобится: обувная коробка, салфетки, клей ПВА, белая акриловая краска, кисть, манка и лак. 

Ta en skokartong och måla den med vit akrylfärg.

Måla sedan skokartongen en andra gång. Man väntar på att färgen har torkat.

Täck skokartongen med PVA lim och strö över mannagryn. Skaka av överflödigt mannagryn. Låt den torka ut.

Ta servetter och riv ut bilder som ska limmas på skokartongen. Separera det övre färg lager från de vita lagren.

Blanda PVA lim med vatten. Sätt bilderna på kartongen och limma över dem. Dra penseln försiktigt.

Limma inte servetterna på en gång. Limma en del av kartongen i taget.

Limma över resten av kartongen.

När skokartongen är klar, täck den med lack. PVA lim kan man använda i stället för lack. Jag använde spray lack.

Decoupage med mannagryn verkar intressant och ovanligt.  Skokartongen får en romantisk stil.

Take a shoe box and paint it with white acrylic paint.

Then paint shoebox a second time. Man waiting for the paint to dry.

Cover the shoebox with PVA glue and sprinkle semolina. Shake off excess semolina. Allow it to dry out.

Take napkins and tear out pictures that will be glued on the shoebox. Separate the upper paint layers from the white layers.

Mix PVA glue with water. Put the pictures on the box and glue over them. Pull the brush gently.

Glue not napkins at one time. Glue a part of the carton at a time.

Glue over the remainder of the carton.

When the shoebox is ready, cover it with lacquer. PVA glue can be used instead of lacquer. I used spray lacquer.

Decoupage with semolina seems interesting and unusual. Shoebox gets a romantic style.

Берем обувную коробку и красим ее белой акриловой краской.

Затем красим коробку белой краской на второй раз. Ждем высыхания краски.

Далее покрываем коробку клеем ПВА и обсыпаем манкой. Лишнюю манку стряхиваем. Ждем высыхания.

Берем салфетки и вырываем руками рисунки, которые будем клеить на коробку. Отделяем верхний цветной слой салфетки.

Разбавляем клей ПВА с водой. Прикладываем рисунки на коробку и поверху приклеиваем их. Кистью проводим осторожно.

Обклеиваем сначала крышку и даем высохнуть салфеткам.

Потом обклеиваем остальную коробку.

Когда коробка готова, то покрываем ее лаком. Можно использовать клей ПВА вместо лака. Я использовала лак в баллончике.

Декупаж на манке смотрится интересно и необычно. Обувная коробка приобрела романтический стиль.

One thought on “En skokartong med decoupageA shoe box with decoupageДекупаж обувной коробки

Lämna en kommentar